Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2017 - Duurzaam watermanagement in de kustpolders

De polders bestaan door een menselijk ingrijpen in het waterbeheer. Klimaatverandering zal de polders echter flink doen veranderen en dat vraagt een aanpassing van het waterbeheer. Hoe gaan we het waterbeheer in de polders aanpassen aan drogere periodes in de zomer en meer neerslag in de winter?

De Vlaamse Overheid en de provincie West-Vlaanderen organiseren op maandag 9 oktober een studiedag in Bruggeover watermanagement in de polders. Het bekkensecretariaat van de Brugse Polders licht er een aantal praktijkvoorbeelden van duurzaam waterbeheer toe. 

Voor wie

Voor mensen die professioneel bezig zijn met de polders: de administraties binnen de betrokken gemeenten (ruimtelijke ordening, landbouw, water, natuur, ...), polderbesturen, Vlaamse en provinciale diensten, gebruikers (landbouwers, natuurbeheerders, ...).

Programma en inschrijven

Raadpleeg het programma en schrijf u hier in.

 

9 oktober 2017, Brugge

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.