Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker

Titel Type
Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - IJzerbekken gepubliceerd Nieuwsbericht
Okt. 2016 - Nieuwe brochure over IJzerbekken Nieuwsbericht
Dec. 2016 - Algemene Bekkenvergadering (ABV) Nieuwsbericht
Dec. 2016 - Project Majéteaux beschermt de Moeren tegen wateroverlast Nieuwsbericht
Maart 2017 - Infodag Erosie aanpakken in het IJzer- en Leiebekken Pagina
Maart 2017 - Geslaagde erosiedag in IJzer- en Leiebekken Nieuwsbericht
Maart 2017 - Ecologische herinrichting Kemmelbeek in Ieper en Lo-Reninge van start Nieuwsbericht
Mei 2017 - Bekkenbestuur keurt ontwerp wateruitvoeringsprogramma 2016 goed Mei 2017 - Bekkenbestuur keurt ontwerp wateruitvoeringsprogramma 2016 goed Nieuwsbericht
Juni 2017 - Naar een goede watertoestand voor de Blankaart waterlopen Nieuwsbericht
Juni 2017 - VMM brengt verzilting in kust- en poldergebied in kaart Nieuwsbericht
Mei 2017 - Opening gecontroleerd overstromingsgebied op de Robaartbeek Nieuwsbericht
Juni 2017 - waterschaarste houdt aan Nieuwsbericht
Juli 2017 - Gebiedsgerichte en integrale aanpak voor de Blankaart Juli 2017 - Gebiedsgerichte en integrale aanpak voor de Blankaart Nieuwsbericht
Juli 2017 - Onderzoek per helikopter naar verzilting in kust- en poldergebied gaat van start Nieuwsbericht
Juli 2017 - Zoutgehaltes in de polderwaterlopen zorgwekkend hoog Nieuwsbericht
Okt. 2017 - Duurzaam watermanagement in de kustpolders Nieuwsbericht
nov. 2017 - Samen naar een goede watertoestand voor de Poperingevaart Nieuwsbericht
nov. 2017 - Eerste gebiedsgericht overleg voor de Poperingevaart Pagina
Dec. 2017 - Watertekorten beter voorkomen prioritair voor bekkenbestuur Nieuwsbericht
Dec. 2017 - Nieuw GTO over waterbalans kuststreek Nieuwsbericht

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.