Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > In de kijker
Navigatie

In de kijker

 Titel   Type 
Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - IJzerbekken gepubliceerd Nieuwsbericht
Okt. 2016 - Nieuwe brochure over IJzerbekken Nieuwsbericht
Dec. 2016 - Algemene Bekkenvergadering (ABV) Nieuwsbericht
Dec. 2016 - Project Majéteaux beschermt de Moeren tegen wateroverlast Nieuwsbericht
Maart 2017 - Infodag Erosie aanpakken in het IJzer- en Leiebekken Pagina
Maart 2017 - Geslaagde erosiedag in IJzer- en Leiebekken Nieuwsbericht
Maart 2017 - Ecologische herinrichting Kemmelbeek in Ieper en Lo-Reninge van start Nieuwsbericht
Mei 2017 - Bekkenbestuur keurt ontwerp wateruitvoeringsprogramma 2016 goed Nieuwsbericht
Juni 2017 - Naar een goede watertoestand voor de Blankaart waterlopen Nieuwsbericht
Juni 2017 - VMM brengt verzilting in kust- en poldergebied in kaart Nieuwsbericht
Mei 2017 - Opening gecontroleerd overstromingsgebied op de Robaartbeek Nieuwsbericht
Juni 2017 - waterschaarste houdt aan Nieuwsbericht
Juli 2017 - Gebiedsgerichte en integrale aanpak voor de Blankaart Nieuwsbericht
Juli 2017 - Onderzoek per helikopter naar verzilting in kust- en poldergebied gaat van start Nieuwsbericht
Juli 2017 - Zoutgehaltes in de polderwaterlopen zorgwekkend hoog Nieuwsbericht
Okt. 2017 - Duurzaam watermanagement in de kustpolders Nieuwsbericht
nov. 2017 - Samen naar een goede watertoestand voor de Poperingevaart Nieuwsbericht
nov. 2017 - Eerste gebiedsgericht overleg voor de Poperingevaart Pagina
Dec. 2017 - Watertekorten beter voorkomen prioritair voor bekkenbestuur Nieuwsbericht
Dec. 2017 - Nieuw GTO over waterbalans kuststreek Nieuwsbericht
Dec. 2017 - Waterkwaliteitsprojecten in de kijker Nieuwsbericht
Dec 2017 - Opties herbestemming signaalgebieden met gemeenten besproken Nieuwsbericht
Maart 2018 - Bekkensecretariaat verkende mogelijkheden voor opwaardering Vleterbeek Pagina
Juni 2018 - bekkenbestuur keurt het wateruitvoeringsprogramma goed Nieuwsbericht
Augustus 2018 - captatieverbod in IJzerbekken door aanhoudende droogte Nieuwsbericht
Okt. 2018 - Studie 'waterbalans kuststreek' krijgt verder vorm Nieuwsbericht
Okt. 2018 - Bekkensecretariaat volgt droogte in IJzerbekken van nabij op Nieuwsbericht
Juni 2019 - Overleg bekkenbestuur Nieuwsbericht
Workshop stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 Nieuwsbericht
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid