Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > In de kijker > Maart 2017 - Infodag Erosie aanpakken in het IJzer- en Leiebekken
Navigatie

Maart 2017 - Infodag Erosie aanpakken in het IJzer- en Leiebekken

Op dinsdag 14 maart 2017 organiseren het bekkensecretariaat van het IJzerbekken, het bekkensecretariaat van het Leiebekken, Inagro en de Vlaamse Landmaatschappij een erosiedag in Passendale 14 maart 2017

dinsdag 14 maart 2017

infodag met terreinbezoek

De hellende percelen op de waterscheiding tussen IJzer- en Leiebekken hebben sterk te lijden onder erosie door water. Telkens als het fel regent, stroomt er met het water een aanzienlijke hoeveelheid vruchtbaar bodemmateriaal van de akkers weg. Bodemerosie zorgt ook voor modder op straten en het dichtslibben van grachten en riolen. Nutriënten en pesticiden spoelen met de bodemdeeltjes mee naar de waterlopen. Door erosie tegen te gaan, wordt dus bijgedragen aan het behalen van een goede waterkwaliteit.

Aan de noordkant van de waterscheiding tussen IJzer- en Leiebekken stroomt het water af naar de IJzer en zijn zijwaterlopen, waaronder de Poperingevaart en de Kemmelbeek, beiden aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Aan de zuidkant stroomt het water richting Leiebekken, onder andere het aandachtsgebied van de Heulebeek.

Een snellere realisatie van de erosiebestrijdingsplannen is essentieel om stappen te kunnen zetten richting de goede watertoestand. De bekkensecretariaten van het IJzerbekken en het Leiebekken, Inagro en de Vlaamse Landmaatschappij willen de gemeenten daarbij ondersteunen en organiseren daarom deze infodag. Ook landbouworganisaties zijn van harte welkom.

We geven toelichting bij de impact van erosie op de waterkwaliteit en het belang van erosiebestrijdingsmaatregelen en -technieken. U verneemt hoe we landbouwers aansporen om aangepaste teelttechnieken te gebruiken, groenbedekkers in te zaaien of beheerovereenkomsten af te sluiten. En we geven u tips om de gemeentelijke erosiemaatregelen vlotter te kunnen realiseren.

In de namiddag bezoeken we enkele erosieprojecten op de waterscheiding tussen IJzer- en Leiebekken. U verneemt er uit eerste hand hoe effectief grasstroken, erosiedammen en bufferbekkens zijn, waar ze het beste aangelegd worden, wat het onderhoud ervan inhoudt, enz.

Wij hopen u dan ook op 14 maart te mogen verwelkomen!

 

Programma

 

Praktische info en inschrijven

Op dinsdag 14 maart 2017 organiseren het bekkensecretariaat van het IJzerbekken, het bekkensecretariaat van het Leiebekken, Inagro en de Vlaamse Landmaatschappij een erosiedag in Passendale

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.