Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mei 2017 - Opening gecontroleerd overstromingsgebied op de Robaartbeek

Op dinsdag 30 mei openden de Provincie West-Vlaanderen en de stad Poperinge het gecontroleerd overstromingsgebied op de Robaartbeek in Poperinge, ter hoogte van de Visserijmolenstraat. Lees meer...

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.