Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maart 2017 - Ecologische herinrichting Kemmelbeek in Ieper en Lo-Reninge van start

De VMM is gestart met de inrichtingswerken aan de Kemmelbeek in Ieper (Elverdinge, Zuidschote) en Lo-Reninge (Reninge). Met die werken willen ze de ecologische kwaliteit van de waterloop verhogen en de kans op frequente overstromingen beperken.

Je leest er meer over in de VMM nieuwsbrief van maart.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.