Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2017 - Zoutgehaltes in de polderwaterlopen zorgwekkend hoog

Ondanks de neerslag in juli is het normaal zomerpeil van de waterlopen in het IJzerbekken nog niet hersteld. Het captatieverbod werd dan ook verlengd (www.west-vlaanderen.be/waterschaarste). Een bijkomend probleem is het hoge zoutgehalte in het water.

De lange droogteperiode verhoogde het zoutgehalte in de waterlopen. Vooral in de polderwaterlopen van het IJzerbekken en op de IJzer zelf is dit zorgwekkend. Op heel wat plaatsen is het water niet meer geschikt voor beregening en voor het drenken van vee.

De bekkensecretariaten van de IJzer, Leie en Brugse Polders coördineren een campagne om de saliniteit in de polderwaterlopen van nabij op te volgen om zo een inschatting te kunnen maken van de ernst van de situatie en van de ruimtelijke spreiding. De Vlaamse Milieumaatschappij voert alvast bijkomende metingen uit.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.