Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > In de kijker

In de kijker

Workshop stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
Juni 2019 - Overleg bekkenbestuur
De vergadering van het bekkenbestuur stond in het teken van maatregelen bij droogte, het wateruitvoeringsprogramma 2018, de waterbeleidsnota en terugkoppeling over gebiedspecifieke acties.
Okt. 2018 - Bekkensecretariaat volgt droogte in IJzerbekken van nabij op
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid