Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > Gebiedsgerichte werking > Aandachtsgebieden > Blankaart waterlopen > Er beweegt heel wat in en rond de Blankaart

Er beweegt heel wat in en rond de Blankaart

Een goede waterkwaliteit en waterhuishouding zijn belangrijk voor de drinkwaterproductie en de natuur in het gebied. De voorbije jaren zijn verschillende initiatieven opgestart die daartoe bijdragen. Een selectie ...

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.