Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Maasbekken

Het Maasbekken

Bekkenkaart Maasbekken

Het Maasbekken is het enige bekken in Vlaanderen dat opgesplitst is in aparte delen. Twee derden van het Maasbekken ligt in de provincie Limburg en één derde ligt op Antwerps grondgebied. 38 gemeenten liggen (deels) in het Maasbekken.

Binnen het Maasbekken onderscheiden we verschillende regio’s, elk met hun kenmerken, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. In 4 speerpuntgebieden en 8 aandachtsgebieden willen we op termijn een goede watertoestand halen en zetten we in op een gebiedsgerichte werking.  

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid