Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Blauwdruk Hemelwater- en Droogteplannen (versie juni 2022)

De blauwdruk beschrijft de doelstellingen en de methodologie voor de opmaak van een hemelwater- en droogteplan en geeft een overzicht van goede praktijken die nuttig kunnen zijn bij de opmaak of bij de uitvoering van het plan.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.