Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Beleidsinstrumenten > Signaalgebieden > Goedgekeurde vervolgtrajecten per bekken > Goedgekeurde vervolgtrajecten Benedenscheldebekken

Goedgekeurde vervolgtrajecten Benedenscheldebekken

Hierna vindt u alle signaalgebieden in het Benedenscheldebekken waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft. Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):

  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.

De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief. Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.

De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden

  • in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende

  • in uitvoering:  in geval van de  opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering

  • afgerond: de herbestemming is doorgevoerd

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP). Het WUP 2016 zal beschikbaar zijn tegen de zomer van 2017.

Signaalgebieden Benedenscheldebekken

Signaalgebied

Nr.

Gemeente

Beslissing Vlaamse Regering

Datum beslissing

instru-ment

status (begin 2018)

Benedenvliet A12 BES-AG02 Aartselaar, Antwerpen Bouwvrije opgave 24/01/2014 in voorbereiding
Zetten Zwanebeek BES-AG05 Schilde Bouwvrije opgave 24/01/2014 lopend RUP in voorbereiding
Willebroek Bosbeek - Schorheide - Kersdonk BES-AG06+07 Willebroek Bouwvrije opgave 24/01/2014 niet gestart
Kapelleveld II BES-AG09 Wommelgem Bouwvrije opgave 24/01/2014 in voorbereiding
Schoon Schijn -Zwarte beek BES-AG12 Antwerpen,  Kapellen Bouwvrije opgave 24/01/2014 in voorbereiding
Leeg-Rietbeemden Laarsebeek BES-AG13 Brasschaat Bouwvrije opgave 24/01/2014 RUP afgerond
Hof ter Bollen BES-AG17 Puurs Bouwvrije opgave 24/01/2014 niet gestart
Kleine Struisbeek BES-AG22 Antwerpen Verscherpte watertoets

24/01/2014

31/03/2017

niet van toepassing
Verbrandendijk Zwijndrecht BES-AG26 Zwijndrecht Bouwvrije opgave 24/01/2014 niet gestart
Vrasene-Zuid SG_R3_BES_01 Beveren Bouwvrije opgave 31/03/2017 niet gestart
Grote Heide SG_R3_BES_02 Beveren Bouwvrije opgave 31/03/2017 in voorbereiding
Meersen-Noord SG_R3_BES_03 Beveren Bouwvrije opgave 31/03/2017 in voorbereiding
Eigenlo SG_R3_BES_04 Temse Verscherpte watertoets 31/03/2017 niet van toepassing
Zuiderdijk-Noordlaan SG_R3_BES_05 Wetteren Bouwvrije opgave 31/03/2017 niet gestart
Aelmoesenijebos SG_R3_BES_06 Melle, Oosterzele Verscherpte watertoets 31/03/2017 niet van toepassing
Sint-Martensdries SG_R3_BES_07 Oosterzele Bouwvrije opgave 31/03/2017 niet gestart
Hoekakker SG_R3_BES_08 Antwerpen Bouwvrije opgave 31/03/2017 Hoekakker I: in uitvoering, Laar-Oude Landen: niet gestart
Schoon Schijn - Mariaburg SG_R3_BES_09 Kapellen, Antwerpen Bouwvrije opgave 31/03/2017 Antwerpen: afgerond, Kapellen: niet gestart
Scherpenberg SG_R3_BES_10 Malle Bouwvrije opgave 31/03/2017 niet gestart
Moerbeeklaan - Ossegoor SG_R3_BES_11 Malle Bouwvrije opgave 31/03/2017 niet gestart
Zeurt SG_R3_BES_12 Schoten Bouwvrije opgave 31/03/2017 niet gestart
Iepenburg SG_R3_BES_13 Schoten Bouwvrije opgave 31/03/2017 niet gestart
Kotsbos SG_R3_BES_14 Schilde Bouwvrije opgave 31/03/2017 niet gestart
Schildestrand SG_R3_BES_15 Schilde Bouwvrije opgave 31/03/2017 niet gestart
De Leeuw SG_R3_BES_16 Wijnegem Bouwvrije opgave 31/03/2017 niet gestart
Kromstraat SG_R3_BES_17 Ranst Bouwvrije opgave 31/03/2017 in voorbereiding
Laar SG_R3_BES_18 Ranst Verscherpte watertoets 31/03/2017 niet van toepassing
Schaapsvonder SG_R3_BES_19 Ranst Verscherpte watertoets 31/03/2017 niet van toepassing
Universiteit Antwerpen SG_R3_BES_20 Edegem, Antwerpen Bouwvrije opgave 31/03/2017 niet gestart
Cleydaal - Kerkeneinde SG_R3_BES_21 Aartselaar, Hemiksem Verscherpte watertoets 31/03/2017 niet van toepassing
Solhof SG_R3_BES_22 Aartselaar Bouwvrije opgave 31/03/2017 niet gestart
Wullebeek SG_R3_BES_23 Schelle Bouwvrije opgave 31/03/2017 niet gestart
Noeveren SG_R3_BES_24 Boom Verscherpte watertoets 31/03/2017 niet van toepassing
Winkelveld I SG_R3_BES_25 Puurs Bouwvrije opgave 31/03/2017 niet gestart
Heindonk SG_R3_BES_26 Willebroek Bouwvrije opgave 31/03/2017 niet gestart
Winkelveld II SG_R3_BES_27 Puurs Bouwvrije opgave 31/03/2017 niet gestart
Kanadabos SG_R3_BES_28 Sint-Amands, Puurs Bouwvrije opgave 31/03/2017 niet gestart
Burcht SG_R3_BES_30 Londerzeel Bouwvrije opgave 31/03/2017 niet gestart
Sint-Jansstraat SG_R3_BES_31 Merchtem Bouwvrije opgave 31/03/2017 in uitvoering
Kom en schoolomgeving SG_R3_BES_32 Merchtem Bouwvrije opgave 31/03/2017 niet gestart
Lindedreef SG_R3_BES_33 Malle Verscherpte watertoets 31/03/2017 niet van toepassing

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.