Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Goedgekeurde vervolgtrajecten Benedenscheldebekken

Hierna vindt u alle signaalgebieden in het Benedenscheldebekken waarover de Vlaamse Regering een beslissing genomen heeft. Er worden 2 categorieën van beslissingen onderscheiden (zie kolom "beslissing Vlaamse Regering"):

  • verscherpte watertoets: de geldende harde bestemming blijft behouden, maar er kunnen in het kader van de watertoets wel extra voorwaarden opgelegd worden voor de ontwikkeling van het gebied.
  • bouwvrije opgave: delen van het signaalgebied moeten bouwvrij blijven en moeten bijgevolg een andere bestemming krijgen.

De kolom "instrument" geeft aan op welke manier de bouwvrije opgave zal gerealiseerd worden: via een RUP of via een ander bewarend initiatief, zoals een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied (WORG). Staat er niets in de tabel, dan is nog niet uitgemaakt op welke manier de herbestemming zal gebeuren.

De kolom "status" geeft de stand van zaken voor de gebieden waarvoor een bouwvrije opgave geldt. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden:

  • niet gestart: het volledige herbestemmingsproces moet nog opgestart worden

  • on hold: de voorbereiding van het herbestemmingsproces is stilgelegd

  • in voorbereiding: het voorbereidend studiewerk voor een herbestemming is lopende

  • in uitvoering:  in geval van de  opmaak van een RUP: zodra het ontwerp RUP is voorgelegd aan de verschillende administraties tijdens een plenaire vergadering

  • afgerond: de herbestemming is doorgevoerd

De stand van zaken wordt opgevolgd in het kader van het wateruitvoeringsprogramma (WUP).  

Signaalgebieden Benedenscheldebekken

signaalgebied
nr.               
gemeente
beslissing Vlaamse regering
datum beslissing
instrument
status 
Benedenvliet A12 BES-AG02 Aartselaar, Antwerpen Bouwvrije opgave 24/01/2014 RUP afgerond
Zetten Zwanebeek BES-AG05 Schilde Bouwvrije opgave 24/01/2014 WORG in voorbereiding
Willebroek Bosbeek - Schorheide - Kersdonk BES-AG06+07 Willebroek Bouwvrije opgave 24/01/2014 WORG voorlopige aanduiding VR op 05/05/2023
Kapelleveld II BES-AG09 Wommelgem Bouwvrije opgave 24/01/2014 WORG voorlopige aanduiding VR op 05/05/2023
Schoon Schijn -Zwarte beek BES-AG12 Antwerpen,  Kapellen Bouwvrije opgave 24/01/2014 WORG in voorbereiding
Leeg-Rietbeemden Laarsebeek BES-AG13 Brasschaat Bouwvrije opgave 24/01/2014 RUP on hold
Hof ter Bollen BES-AG17 Puurs Bouwvrije opgave 24/01/2014 WORG voorlopige aanduiding VR op 14/07/2023
Kleine Struisbeek BES-AG22 Antwerpen Verscherpte watertoets 24/01/2014
31/03/2017
WORG* in voorbereiding
Verbrandendijk Zwijndrecht BES-AG26 Zwijndrecht Bouwvrije opgave 24/01/2014 WORG in voorbereiding
Vrasene-Zuid SG_R3_BES_01 Beveren Bouwvrije opgave 31/03/2017 RUP voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Grote Heide SG_R3_BES_02 Beveren Bouwvrije opgave 31/03/2017 RUP voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Meersen-Noord SG_R3_BES_03 Beveren Bouwvrije opgave 31/03/2017 RUP voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Eigenlo SG_R3_BES_04 Temse Verscherpte watertoets 31/03/2017   niet van toepassing
Zuiderdijk-Noordlaan SG_R3_BES_05 Wetteren Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Aelmoesenijebos SG_R3_BES_06 Melle, Oosterzele Verscherpte watertoets 31/03/2017   niet van toepassing
Sint-Martensdries SG_R3_BES_07 Oosterzele Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 23/11/2023
Hoekakker SG_R3_BES_08 Antwerpen Bouwvrije opgave 31/03/2017 Hoekakker I: RUP
Hoekakker II: WORG
Hoekakker I: afgerond, Hoekakker II: in voorbereiding
Schoon Schijn - Mariaburg SG_R3_BES_09 Kapellen, Antwerpen Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG in voorbereiding
Scherpenberg SG_R3_BES_10 Malle Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG in voorbereiding
Moerbeeklaan - Ossegoor SG_R3_BES_11 Malle Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG in voorbereiding
Zeurt SG_R3_BES_12 Schoten Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG in voorbereiding
Iepenburg SG_R3_BES_13 Schoten Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG in voorbereiding
Kotsbos SG_R3_BES_14 Schilde Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG in voorbereiding
Schildestrand SG_R3_BES_15 Schilde Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG in voorbereiding
De Leeuw SG_R3_BES_16 Wijnegem Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 05/05/2023
Kromstraat SG_R3_BES_17 Ranst Bouwvrije opgave 31/03/2017 RUP afgerond
Laar SG_R3_BES_18 Ranst Verscherpte watertoets 31/03/2017   niet van toepassing
Schaapsvonder SG_R3_BES_19 Ranst Verscherpte watertoets 31/03/2017   niet van toepassing
Universiteit Antwerpen SG_R3_BES_20 Edegem, Antwerpen Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 05/05/2023
Cleydaal - Kerkeneinde SG_R3_BES_21 Aartselaar, Hemiksem Verscherpte watertoets 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 05/05/2023
Solhof SG_R3_BES_22 Aartselaar Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 05/05/2023
Wullebeek SG_R3_BES_23 Schelle Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 05/05/2023
Noeveren SG_R3_BES_24 Boom Verscherpte watertoets 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 05/05/2023
Winkelveld I SG_R3_BES_25 Puurs Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 14/07/2023 
Heindonk SG_R3_BES_26 Willebroek Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 05/05/2023
Winkelveld II SG_R3_BES_27 Puurs Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG in voorbereiding
Kanadabos SG_R3_BES_28 Sint-Amands, Puurs Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 14/07/2023
Burcht SG_R3_BES_30 Londerzeel Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 05/05/2023
Sint-Jansstraat SG_R3_BES_31 Merchtem Bouwvrije opgave 31/03/2017 RUP afgerond
Kom en schoolomgeving SG_R3_BES_32 Merchtem Bouwvrije opgave 31/03/2017 WORG voorlopige aanduiding VR op 14/07/2023
Lindedreef SG_R3_BES_33 Malle Verscherpte watertoets 31/03/2017   niet van toepassing

*Op basis van nieuwe inzichten is een (deel van) dit signaalgebied opgenomen in het voorstel tot aanduiding als watergevoelig openruimtegebied. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.