Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Samenstelling CIW

De CIW is samengesteld uit vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen van het Vlaamse Gewest die bij het waterbeleid betrokken zijn, vertegenwoordigers van de lokale waterbeheerders (provincies, gemeenten, polders en wateringen) en vertegenwoordigers van de afvalwater- en drinkwaterbedrijven. Ook de gezamenlijke provinciegouverneurs zijn in de CIW vertegenwoordigd. De CIW wordt voorgezeten door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.