Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Landinrichting vallei Stiemerbeek

Het landinrichtingsproject voor de Stiemerbeekvallei is opgebouwd rond de thema’s recreatie, problematiek ‘Schansbroek’ en de inrichting van het groenblauwe netwerk als drager voor integraal waterbeheer en ruimtelijke structuur.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.