Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > Gebiedsgerichte werking > Gebiedsvisie en projectvisie > Integraal Project Demer Stroomopwaarts Diest

Integraal Project Demer Stroomopwaarts Diest

Het bekkenbeheerplan van het Demerbekken bevat een tiental integrale projecten, waaronder het integraal project Demer stroomopwaarts Diest.
Toetsing signaalgebied en integraal project Demer stroomopwaarts Diest
Op 27 februari 2012 bracht het bekkensecretariaat alle betrokkenen samen voor het uitwerken van het signaalgebied campus Diepenbeek en het Integraal Project Demer stroomopwaarts Diest.
Signaalgebied_stroomopw_campus_Diepenbeek
Het gebied stroomopwaarts de campus van Diepenbeek is overstromingsgevoelig en staat regelmatig blank. Het vormt het grootste signaalgebied in het Demerbekken.
Analyse wateroverlast Diepenbeek
Bij de overstromingen van november 2010 werd de campus Diepenbeek van de universiteit van Hasselt zwaar getroffen.
Landinrichting vallei Stiemerbeek
Het landinrichtingsproject voor de Stiemerbeekvallei is opgebouwd rond de thema’s recreatie, problematiek ‘Schansbroek’ en de inrichting van het groenblauwe netwerk als drager voor integraal waterbeheer en ruimtelijke structuur.
Biodiversiteit campus Diepenbeek
Het biodiversiteitsproject heeft als doelstelling een visie te ontwikkelen voor een biodiverse campusomgeving waarbij gestreefd wordt naar openheid van de campus en meer natte graslanden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.