Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Integraal Project Demer Stroomopwaarts Diest

Het bekkenbeheerplan van het Demerbekken bevat een tiental integrale projecten, waaronder het integraal project Demer stroomopwaarts Diest.
Landinrichting vallei Stiemerbeek

Het landinrichtingsproject voor de Stiemerbeekvallei is opgebouwd rond de thema’s recreatie, problematiek ‘Schansbroek’ en de inrichting van het groenblauwe netwerk als drager voor integraal waterbeheer en ruimtelijke structuur.

Biodiversiteit campus Diepenbeek

Het biodiversiteitsproject heeft als doelstelling een visie te ontwikkelen voor een biodiverse campusomgeving waarbij gestreefd wordt naar openheid van de campus en meer natte graslanden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.