Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Toetsing signaalgebied en integraal project Demer stroomopwaarts Diest

Op 27 februari 2012 bracht het bekkensecretariaat alle betrokkenen samen voor het uitwerken van het signaalgebied campus Diepenbeek en het Integraal Project Demer stroomopwaarts Diest.

 

Bij de overstromingen van november 2010 werd de campus Diepenbeek van de universiteit van Hasselt zwaar getroffen.

Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen zijn de bekkensecretariaten gestart met een analyse van de watergevoelige gebieden in Vlaanderen met een nog niet gerealiseerde harde bestemming (‘signaalgebieden’). Het valleigebied stroomopwaarts van de campus van Diepenbeek is het grootste signaalgebied van het Demerbekken.

 

Op 27 februari 2012 bracht het bekkensecretariaat de instanties die in het gebied actief zijn bijeen om gecoördineerd aan een oplossing te werken. Het overleg van 27 februari 2012 met de betrokken actoren gaf het startschot voor zowel het uitwerken van het signaalgebied campus Diepenbeek als voor het Integraal Project Demer stroomopwaarts Diest.

 

U kunt hier de presentaties van het overleg raadplegen. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.