Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > Gebiedsgerichte werking > Kennismaking > Hydrografie

Hydrografie

Hoofdwaterloop Demer
Belangrijkste zijwaterlopen in Vlaanderen Begijne(n)beek, De Hulpe, Gete, Grote Gete, Herk, Kleine Gete, Mangelbeek, Melsterbeek, Mombeek, Munsterbeek, Velpe, Winge en Zwarte Beek
Kanaal Albertkanaal
Stilstaande waters Het Vinne en Schulensmeer

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.