Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Leiebekken > In de kijker

In de kijker

Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - Leiebekken
Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel Leiebekken van het stroomgebiedbeheerplan Schelde en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenspecifieke deel van het WUP vervangt het vroegere bekkenvoortgangsrapport.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid