Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > Gebiedsgerichte werking > Integraal project Aa > Integraal project Aa

Integraal project Aa

Het stroomgebied van het benedenstroomse deel van de Aa (Aa II) is één van de zes speerpuntgebieden waar we met de juiste inspanningen de goede toestand kunnen halen tegen 2021.  Het stroomgebied situeert zich op het grondgebied van Beerse, Vosselaar, Lille, Vorselaar en Herentals.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.