Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Organisatiestructuur CIW

De CIW is een partnernetwerk waarbinnen de actoren die betrokken zijn bij het integraal waterbeleid op een flexibele manier samenwerken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.