Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Over CIW > Samenstelling en leden CIW

Samenstelling en leden CIW

De CIW is samengesteld uit vertegenwoordigers van de bij waterbeleid betrokken beleidsdomeinen van het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigers van de lokale waterbeheerders (provincies, gemeenten, polders en wateringen), een vertegenwoordiger van de afvalwater- en drinkwaterbedrijven en een vertegenwoordiger van de gezamenlijke provinciegouverneurs. De CIW wordt voorgezeten door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Samenstelling CIW

Administraties en entiteiten van het Vlaamse Gewest uit de beleidsdomeinen:

  • Omgeving
  • Mobiliteit en Openbare Werken
  • Landbouw en Visserij
  • Economie, Wetenschap en Innovatie

 Waterbedrijven via hun koepelorganisatie:

  • AquaFlanders

 Lokale waterbeheerders via hun koepelorganisaties:

  • Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP)
  • Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
  • Vereniging van de Vlaamse Polders en Wateringen (VVPW)

  Bekkenbesturen:

  • lid aangeduid door de gezamenlijke provinciegouverneurs

  

Leden CIW

Voorzitter

Effectieve leden

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid