Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Samenstelling en leden CIW

De CIW is samengesteld uit vertegenwoordigers van de bij waterbeleid betrokken beleidsdomeinen van het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigers van de lokale waterbeheerders (provincies, gemeenten, polders en wateringen), vertegenwoordigers van de afvalwater- en drinkwaterbedrijven en een vertegenwoordiger van de gezamenlijke provinciegouverneurs. De CIW wordt voorgezeten door de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Samenstelling CIW

Administraties en entiteiten van het Vlaamse Gewest uit de beleidsdomeinen:

 • Omgeving
 • Mobiliteit en Openbare Werken
 • Landbouw en Visserij
 • Economie, Wetenschap en Innovatie

Afvalwater- en drinkwaterbedrijven via:

 • AquaFlanders
 • Aquafin

Lokale waterbeheerders en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor streekontwikkeling via hun koepelorganisaties:

 • Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP)
 • Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
 • Vereniging van de Vlaamse Polders en Wateringen (VVPW)
 • Vlinter

  Bekkenbesturen:

 • lid aangeduid door de gezamenlijke provinciegouverneurs

  

Leden CIW

Voorzitter

 • de heer Bernard DE POTTER                        

Administrateur-generaal Vlaamse Milieumaatschappij

Effectieve leden

 • mevrouw Marleen EVENEPOEL
   

Administrateur-generaal, Agentschap voor Natuur en Bos 

 • de heer Peter CABUS

Secretaris-generaal, Departement Omgeving

 • mevrouw Ann CUYCKENS

Afdelingshoofd Doelgroepgericht Saneren, Openbare Afvalstoffenmaatschappij

 • de heer Toon DENYS

Gedelegeerd bestuurder, Vlaamse Landmaatschappij

 • de heer Didier D'HONT

Afdelingshoofd Integraal Waterbeleid, Vlaamse Milieumaatschappij

 • de heer Chris DANCKAERTS

Gedelegeerd bestuurder, De Vlaamse Waterweg nv 

 • mevrouw Ilse HOET

Afdelingshoofd Haven- en Waterbeleid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

 • mevrouw Nathalie BALCAEN

Administrateur-generaal, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 

 • mevrouw Patricia DE CLERCQ

Secretaris-generaal, Departement Landbouw en Visserij 

 • de heer Bart CANDAELE

Afdelingshoofd Ondernemerschapsstimulering, Agentschap Innoveren en Ondernemen

 • de heer Hans GOOSSENS

Directeur-generaal De Watergroep, AquaFlanders 

 • de heer Jan GOOSSENS

Algemeen directeur, Aquafin

 • de heer Didier SOENS

Directeur dienst Waterbeleid (provincie Antwerpen), Vereniging van Vlaamse Provincies 

 • de heer Christophe CLAEYS

Stafmedewerker, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 

 • mevrouw Katrien COENE

Directeur, Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen 

 • mevrouw Karen ALDERWEIRELDT

Coördinator, Vlinter

 • mevrouw Cathy BERX

Gouverneur provincie Antwerpen, voorzitter bekkenbesturen

 

GA NAAR:
Wie doet wat in het waterbeleid in Vlaanderen

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.