Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > IJzerbekken > In de kijker

In de kijker

Maart 2017 - Infodag Erosie aanpakken in het IJzer- en Leiebekken
Dec. 2016 - Project Majéteaux beschermt de Moeren tegen wateroverlast
Tijdens perioden van hoge waterstanden en hoge debieten kan er onvoldoende water uit de grensoverschrijdende kustzone tussen Nieuwpoort en Duinkerke afgevoerd worden naar zee, met overstromingen tot gevolg. Het project wil de afwatering van de Moeren verbeteren door gebruik te maken van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.
Dec. 2016 - Algemene Bekkenvergadering (ABV)
Tijdens de Algemene Bekkenvergadering van 12 december werden zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit in het IJzerbekken besproken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.