Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Doorlichting Grote Nete I

Dit document geeft de situering, karakterisering en de druk en impact op het watersysteem van het bovenstroomse deel van de Grote Nete, opwaarts de monding van de Grote Laak, weer. De waterkwaliteit, structuurkwaliteit, waterkwantiteit en het bestaand beleid worden besproken voor de Grote Nete en de belangrijkste zijwaterlopen zoals Kleine Hoofdgracht, Asbeek-Brisdilloop en Scherpenbergloop.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.