Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > Gebiedsgerichte werking > Integraal project Grote Laak

Integraal project Grote Laak

In zes speerpuntgebieden (Molenbeek-Bollaak, Aa II, Wamp, Kleine Nete I, Kleine Nete II en Grote Nete I), denken we met de juiste inspanningen de goede toestand te kunnen halen tegen 2021. Voor vijf aandachtsgebieden streven we naar een goede toestand in 2027. Het bekkensecretariaat brengt alle betrokkenen samen in gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat. De opstartvergadering van het integraal project Grote Laak vond plaats op 11/10/2012.

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.