Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > Gebiedsgerichte werking > Integraal project Kleine Nete I en Wamp

Integraal project Kleine Nete I en Wamp

Het stroomgebied van de Kleine Nete omvat een relatief groot gebied dat zich uitstrekt van Mol en Lommel in het oosten tot Grobbendonk in het westen. Een deel van de vallei behoort tot het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en is een speciale beschermingszone (SBZ). Er komen zeldzame kwetsbare vissoorten voor. De Wamp is een zijwaterloop van de Kleine Nete. Zowel de Kleine Nete als de Wamp zijn aangeduid als speerpuntgebied.

De opstartvergadering van het integraal project 'Kleine Nete I en Wamp' vond plaats op 12 december 2016.

IWP Kleine Nete I en Wamp

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid