Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Opvolging globale evaluatie / resolutie wateroverlast 2013

Dit document bevat de tweede rapportering van de uitvoering van de acties opgenomen in het rapport “Globale evaluatie overstromingen 2010” dat de CIW opstelde naar aanleiding van de zware overstromingen die Vlaanderen hebben getroffen in november 2010.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.