Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

realisaties 2021 - thema waterkwaliteit en ecologie

Een greep uit de voornaamste realisaties in 2021 voor het thema waterkwaliteit en ecologie:

  • het uitwerken van beslisbomen en -hulpen en een verklarende nota en de organisatie van een overlegmoment met de stakeholders in het kader van de visievorming oeverzones (PG visievorming oeverzones, trekker: ANB)
  • de bijsturing van de procedure voor het instellen van captatiebeperkingen of verboden bij gemeentegrensoverschrijdende blauwalgenbloeien in waterwegen en kanalen (PG blauwalgen, trekker: ANB)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.