Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > Gebiedsgerichte werking > Andere gebieden > Blankenbergse Vaart - Noordede > Raamakkoord Oudlandpolder

Raamakkoord Oudlandpolder

Op 4 april 2019 vond in Bredene de plechtige ondertekening plaats van het Raamakkoord voor de Oudlandpolder door 20 verschillende partners. Het Raamakkoord is de oplossing voor minstens vier uitdagingen in de Oudlandpolder: 1. Beperken van overstromings- en droogterisico’s; 2. De gebiedsgerichte afstemming van het peilbeheer op de functies in het gebied; 3. De noodzaak naar meer en ook andere informatie om het peilbeheer te sturen en 4. Het realiseren van EU-doelstellingen voor natuur.

PDF document icon Raamakkoord Oudlandpolder.pdf — PDF-bestand, 110 KB (112813 bytes)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.