Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Leiebekken > In de kijker

In de kijker

Jan. 2017 - Samen naar een goede toestand voor de Heulebeek
In de vallei van de Heulebeek lopen tal van initiatieven voor een meer groene, kwaliteitsvolle woonomgeving en een versterking van de open ruimte in dit verstedelijkte gebied. Het bekkensecretariaat Leiebekken gaat samen met een aantal partners voor een geïntegreerde aanpak in dit gebied. Een betere samenwerking en meer afstemming tussen initiatieven, biedt ook kansen en win-wins voor de waterkwaliteit, zodat we op termijn de goede toestand kunnen halen. Het startoverleg vindt plaats op 26 januari.
Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Leiebekken
De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Leiebekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.
Dec. 2015 - Bekkenspecifieke deel Leiebekken van het stroomgebiedbeheerplan vastgesteld
Op vrijdag 18 december stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021) vast. De plannen formuleren maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren en de overstromingsrisico's te beheren. Het bekkenspecifieke deel voor het Leiebekken maakt deel uit van het stroomgebiedbeheerplan Schelde.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid