Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > Gebiedsgerichte werking > Integraal project Molenbeek-Bollaak > Hefboomproject ‘Vallei van de Kleine Nete van Albertkanaal tot Lier‘ neemt vliegende start

Hefboomproject ‘Vallei van de Kleine Nete van Albertkanaal tot Lier‘ neemt vliegende start

Het bekkensecretariaat Netebekken werkt samen met Vlaamse en provinciale partners, sectoren en gemeenten aan het opwaarderen van de vallei van de Kleine Nete van aan het Albertkanaal tot in Lier.

Dit project maakt deel uit van het strategisch project voor de vallei van de Kleine Nete, dat de ruimtelijke kwaliteit in de vallei wil opwaarderen. Samen met de partners werd een visietekst voor het gebied uitgewerkt en bekrachtigd. En de eerste concrete acties worden ondertussen uitgerold. 

 

 

Hefboomproject verbindt

Visie: van inspiratie naar bekrachtiging

Vanuit een 'visonary toolboxmet inspiratie voor gebiedsgerichte processen werden de krachtlijnen voor de vallei uitgezet en concrete acties geformuleerd. De visie voor het gebied steunt op drie pijlers: (1) ruimte voor water, (2) ruimte voor natuur, en (3) ruimte voor recreatie, en streeft naar een verwevenheid van waterberging, natuur en zachte recreatie binnen het gebied.

De volledige visietekst voor het gebied is hier te raadplegen.

 

Netevallei nu

Netevallei (huidig)

Streefbeeld Netevallei

Netevallei (streefbeeld)

Met concrete tools aan de slag

De eerste stappen om deze visie in de praktijk te brengen, zijn gezet.  Eind 2018 werd een subsidie van 250.000 euro toegekend in het kader van de projectoproep 'proeftuinen ontharding' van het Departement Omgeving. Hiermee zal Natuurpunt verhardingen en ophogingen op terreinen met verlaten weekendverblijven opruimen en 95.000 m² open ruimte kwaliteitsvol herinrichten, met het oog op bijkomende waterberging en herstel van habitats. Zo bouwen we voort op eerdere verwezenlijkingen in het gebied ondermeer ter hoogte van het Viersels Gebroekt (30 ha ontharding binnen een Europees LIFE-project).

De eerste verwezenlijkingen zijn er

Recent kochten De Vlaamse Waterweg en Natuurpunt een aantal vijvers in het gebied.

Afval en stedenbouwkundige overtredingen tussen de Kleine Nete en het Netekanaal net opwaarts de Molternetebrug waren jaren een doorn in het oog van menig voorbijganger, fietser en natuurliefhebber. Op vraag van de Opvolgingscommissie Kleine Nete, onder voorzitterschap van gouverneur Cathy Berx, heeft het bekkensecretariaat de verschillende handhavende partijen bijeengebracht om een doorbraak te forceren. Het afval op de terreinen werd inmiddels verwijderd.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.