Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Kalender
« juni 2021 »
month-6
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Overzicht kalender

13de waterforum: Biologische monitoring in water, versie 2.0 14-10-2016 van 09:30 tot 16:25 Gent,
Het 13de CIW waterforum staat in het teken van innovatieve biologische monitoring in oppervlaktewater. Betrouwbare biologische monitoring is bepalend om de watertoestand van nabij te kunnen opvolgen en effecten van maatregelen te kunnen inschatten.
Wegwijs in nieuwe richtlijnen voor onderhoud en beheer van waterlopen 24-11-2015 van 13:30 tot 16:30 VAC Leuven,
Op 10 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe code van goede natuurpraktijk voor waterlopen goed. De code verduidelijkt welke onderhoudswerken als normale onderhoudswerken conform het decreet Natuurbehoud kunnen beschouwd worden en dus vrijgesteld zijn van een natuurvergunning als ze op de correcte manier uitgevoerd worden. De nieuwe code maakt onderscheid tussen bevaarbare en onbevaarbare waterlopen en verfijnt de richtlijnen gebiedsspecifiek.
CIW-symposium Meerlaagse Waterveiligheid 16-11-2015 van 09:00 tot 16:00 Consciencegebouw, Brussel (dicht bij station Brussel-N),
Overstromingen zijn van alle tijden, het is een natuurlijk fenomeen. Je kunt ze nooit helemaal vermijden maar je kunt er wel voor zorgen dat je er geen kater aan overhoudt.
12de Waterforum: Waterbalansen als brug tussen kennis en beleid 02-10-2015 van 09:00 tot 17:00 Gent, Virginie Lovelinggebouw,
Het 12de CIW Waterforum staat in het teken van waterbalansen. Waterbalansen als sluitstuk van monitoring en modellering. Waterbalansen als schakel tussen waterkwaliteit en waterkwantiteit. Waterbalansen als brug tussen kennis en beleid.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.