Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

realisaties 2021 - thema waterplanning

  Een greep uit de voornaamste realisaties in 2021 voor het thema waterplanning:

  • in het kader van de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PG definitieve opmaak SGBP3, trekker: VMM, PG verfijnen meervraag SGBP3, trekker: VMM)
    • het afwerken van de definitieve ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 met het bijhorende MAPRO en geïntegreerd het overstromingsrisicobeheerplan, het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan en het sedimentbeheerconcept;
    • de organisatie van verschillende toelichtingen en infomomenten tijdens het openbaar onderzoek;
    • de opmaak van de overwegingsdocumenten naar aanleiding van het openbaar onderzoek;
  • de opmaak van het WUP 2020 (SSW, trekker: CIW-secr);

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.