Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

outputs 2022 - thema waterkwaliteit en ecologie

   Een greep uit de voorziene outputs voor 2022 voor het thema waterkwaliteit en ecologie

  • het opstellen van synthesekaarten en het valideren en verfijnen van de uitgewerkte methodiek (o.m. adhv proefprojecten) voor oeverzones; het opmaken van een handleiding of tool (PG visievorming oeverzones, trekker: ANB)
  • voor de aanpak van olieverontreiniging: het uitwerken van sjablonen voor doelgerichte handhaving en van een typebestek voor inspecties ifv bronopsporing (handhaving) en het uitwerken van voorzorgsmaatregelen en aanpassingsvoorstellen mbt de regelgeving (preventie) (PG aanpak olieverontreiniging, trekker: VMM)
  • het evalueren van de aanpak van de blauwalgenbloeien in 2021 en het lanceren van de ‘Blooming Algae’ app (PG blauwalgen, trekker: ANB)
  • het uitwerken van een concrete toolbox die lokale actoren toelaat hun keuze tussen decentrale en centrale rioleringsconcepten vanuit verschillende domeinen af te wegen, het lanceren van een projectoproep om innovatieve technieken verder te verkennen, het uitwerken van beleidsaanbevelingen om innovatie te stimuleren en bottlenecks weg te werken en van aanbevelingen voor de verdere aanpak (PG decentrale zuivering, trekker: AQFin)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.