Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home

Zoekresultaten

13 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Feb. 2016 - Wie is wie bij de waterbeheerders in het bekken van de Brugse Polders
Contactgegevens bij crisissituaties.
Bevindt zich in Bekkens / Bekken van de Brugse Polders / In de kijker
Jan 2016 - Nieuwe verordening regenwater
Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater
Bevindt zich in Nieuws
Juli 2013 - Integraal Waterbeleid vereenvoudigd
Op 19 juli bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet dat het decreet Integraal Waterbeleid wijzigt. Het decreet Integraal Waterbeleid dateert van 2003 en vormt het juridisch kader voor het Vlaamse waterbeleid. Het regelt onder meer de planning, het overleg en de te volgen procedures voor het integraal waterbeleid en het bevat specifieke beleidsinstrumenten zoals de watertoets.
Bevindt zich in Nieuws
Juli 2017 - Zoutgehaltes in de polderwaterlopen zorgwekkend hoog
Ondanks de neerslag in juli is het normaal zomerpeil van de waterlopen in het IJzerbekken nog niet hersteld. Het captatieverbod werd dan ook verlengd (www.west-vlaanderen.be/waterschaarste). Een bijkomend probleem is het hoge zoutgehalte in het water.
Bevindt zich in Bekkens / IJzerbekken / In de kijker
Juni 2017 - Captatieverbod in het Leiebekken door aanhoudende droogte
Van eind november tot eind juni viel in het Leiebekken veel minder neerslag dan het klimatologisch gemiddelde. Deze droge maanden leiden tot zeer lage debieten in de waterlopen en een dalende grondwaterstand. Vanaf 21 juni geldt voor minstens 14 dagen een algemeen captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen voor beregening in het Leiebekken.
Bevindt zich in Bekkens / Leiebekken / In de kijker
Juni 2017 – Opmaak Gaverbeekvisie
Intercommunale Leiedal is aangesteld om een studie te maken over de toekomst van de Gaverbeek. Dit gebeurt binnen het project Groene Sporen van de intercommunale en de provincie West-Vlaanderen. Het doel is meer en beter groen in Zuid-West-Vlaanderen. Het bekkensecretariaat van het Leiebekken gaf op de stuurgroep van 21 juni een toelichting over de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Gaverbeek.
Bevindt zich in Bekkens / Leiebekken / In de kijker
Mei 2011 - CIW keurt aanbevelingen tegen wateroverlast goed
Op 12 mei keurde de CIW het globale evaluatiedocument met aanbevelingen voor het beleid over de overstromingen van november 2010 goed.
Bevindt zich in Nieuws
Mei 2017 - Ontwerp wateruitvoeringsprogramma goedgekeurd door bekkenbestuur
Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel Leiebekken van het stroomgebiedbeheerplan Schelde en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenbestuur keurde op 17 mei het ontwerp wateruitvoeringsprogramma 2016 goed.
Bevindt zich in Bekkens / Leiebekken / In de kijker
Bestand PDF document Nieuwsbrief Maasbekken nr3 (december 2011)
Bevindt zich in Bekkens / / Nieuwsbrief bekken / Nieuwsbrief Maasbekken - archief
Nov 2011 - Congres Watertoets
Op 10 november organiseert de CIW een congres over de watertoets.
Bevindt zich in Nieuws
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid