Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > In de kijker > Feb. 2016 - Wie is wie bij de waterbeheerders in het bekken van de Brugse Polders
Navigatie

Feb. 2016 - Wie is wie bij de waterbeheerders in het bekken van de Brugse Polders

Contactgegevens bij crisissituaties.

In crisissituaties is het nuttig contactgegevens bij de hand te hebben. Dit document bundelt alle nodige informatie van de verschillende waterbeheerders in het bekken van de Brugse Polders. Wie de bomen door het bos niet meer ziet, vindt hierin zeker een houvast.

Er wordt  uitgelegd hoe de wettelijke bevoegdheidsverdeling bij de waterbeheerders in Vlaanderen en specifiek voor dit bekken in elkaar zit in functie van waterkwantiteitsbeheer. Niet enkel de bevoegdheden en grenzen van werkingsgebieden van de ‘zuivere’ waterbeheerders in het bekken worden voorgesteld, maar ook de rioolbeheerders en drinkwatermaatschappijen die actief zijn in het bekken. Daarnaast worden ook de waarschuwings- en voorspellingdiensten en overkoepelende en ondersteunende instanties toegelicht. Er wordt ook kort stilgestaan bij het van kracht zijn van een provinciale rampenfase. U vindt een overzichtslijst van de noodnummers en belangrijkste contactpersonen per waterbeheerder binnen het bekken van de Brugse Polders.

Dit document is samengesteld door het bekkensecretariaat van de Brugse Polders en binnen de bekkenstructuren ter controle voorgelegd aan de waterbeheerders zelf. Het werd goedgekeurd door de Algemene bekkenvergadering van 12 november 2015.

Het is een levendig document en zal regelmatig geactualiseerd worden. Wijzigingen kunnen steeds doorgegeven worden aan het bekkensecretariaat van de Brugse Polders.

Gerelateerde inhoud
Wie is wie ?
gearchiveerd onder: in-de-kijker

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.