Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > Gebiedsgerichte werking > Demer Limburg

Demer Limburg

In 2015 startte het bekkensecretariaat Demerbekken het integraal project 'Demer Limburg' op, dat het stroomgebied van het Limburgse deel van de Demer omvat. De speerpuntgebieden Munsterbeek en Demer I (bovenloop van de Demer stroomopwaarts de monding van de Stiemerbeek) en het aandachtsgebied Demer II (Demer tussen de monding van de Stiemerbeek en de monding van de Roosterbeek) liggen binnen dit integraal project.

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid