Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > Gebiedsgerichte werking > Velpe

Velpe

De Velpe is een zijbeek van de Demer. Ze ontstaat in Bierbeek en mondt in Halen uit in de Demer. Het stroomgebied van de Velpe is aandachtsgebied. In 2018 zal het bekkensecretariaat een integraal project ‘Velpe’ starten. Doel is om samen met betrokken overheden en doelgroepen projecten en initiatieven te verkennen die bijdragen aan een goede watertoestand voor de Velpe.

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid