Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

CIW werkprogramma

De CIW werkt op basis van een concreet jaarlijks werkprogramma.

Werkprogramma CIW 2021

Het werkprogramma van de CIW voor 2021 is output-gebaseerd en bevat een link met de krachtlijnen en doelstellingen van de derde waterbeleidsnota. Het werkprogramma is dynamisch en wordt tijdens het werkjaar bijgestuurd, o.m. wat betreft de acties van de Blue Deal.

De commissie komt in 2021 samen op: 4 maart, 23 april, 31 mei, 30 juni, 14 oktober en 15 december. 

Onderstaande afbeelding toont een greep uit de voorziene outputs, het volledige overzicht van de taken voor 2021 kan u raadplegen via de link onder de afbeelding of via de rubriek 'gerelateerde items' onderaan deze pagina.

De evaluatie van de uitvoering van de CIW-taken van het voorbije werkjaar kan u raadplegen via de link onder de afbeelding.

Via de rubriek 'gerelateerde items' onderaan deze pagina kan u de CIW werkplannen van vorige jaren raadplegen.

 

 CIW werkprogramma 2021 (infograhic)

 versie CIW 4 maart 2021

 

logo WP    

 

CIW werkprogramma 2021  

logo evaluatie WP

 

evaluatie CIW werkplan 2020

Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.