Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Demerbekken > Gebiedsgerichte werking > Getes en Melsterbeek

Getes en Melsterbeek

De Kleine Gete en de Grote Gete ontspringen in Wallonië. De Grote Gete stroomt door Hoegaarden, Tienen, Linter en Zoutleeuw, de Kleine Gete door Landen, Linter en Zoutleeuw. In Zoutleeuw vloeien beide Getes samen. De Melsterbeek ontspringt in Gingelom en mondt nabij Donk, een deelgemeente van Herk-de-Stad, uit in de Gete. Het integraal project dat zich de voorbije jaren toespitste op de Kleine Gete, wordt verder opengetrokken, in lijn met het strategisch project 'Getestreek'.

Op dit moment bevinden zich geen items in deze map.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid