Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home
19 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Juni 2017 - Captatieverbod in het Leiebekken door aanhoudende droogte
Van eind november tot eind juni viel in het Leiebekken veel minder neerslag dan het klimatologisch gemiddelde. Deze droge maanden leiden tot zeer lage debieten in de waterlopen en een dalende grondwaterstand. Vanaf 21 juni geldt voor minstens 14 dagen een algemeen captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen voor beregening in het Leiebekken.
Bevindt zich in Bekkens / Leiebekken / In de kijker
Juni 2017 – Opmaak Gaverbeekvisie
Intercommunale Leiedal is aangesteld om een studie te maken over de toekomst van de Gaverbeek. Dit gebeurt binnen het project Groene Sporen van de intercommunale en de provincie West-Vlaanderen. Het doel is meer en beter groen in Zuid-West-Vlaanderen. Het bekkensecretariaat van het Leiebekken gaf op de stuurgroep van 21 juni een toelichting over de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Gaverbeek.
Bevindt zich in Bekkens / Leiebekken / In de kijker
Mei 2017 - Ontwerp wateruitvoeringsprogramma goedgekeurd door bekkenbestuur
Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel Leiebekken van het stroomgebiedbeheerplan Schelde en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenbestuur keurde op 17 mei het ontwerp wateruitvoeringsprogramma 2016 goed.
Bevindt zich in Bekkens / Leiebekken / In de kijker
Feb. 2016 - Wie is wie bij de waterbeheerders in het bekken van de Brugse Polders
Contactgegevens bij crisissituaties.
Bevindt zich in Bekkens / Bekken van de Brugse Polders / In de kijker
Juli 2020 - Blue Deal bindt strijd aan tegen droogte
Bevindt zich in Nieuws
Juli 2017 - Zoutgehaltes in de polderwaterlopen zorgwekkend hoog
Ondanks de neerslag in juli is het normaal zomerpeil van de waterlopen in het IJzerbekken nog niet hersteld. Het captatieverbod werd dan ook verlengd (www.west-vlaanderen.be/waterschaarste). Een bijkomend probleem is het hoge zoutgehalte in het water.
Bevindt zich in Bekkens / IJzerbekken / In de kijker
4 april 2019 - Samen werken aan een klimaatrobuust waterbeheer in de Oudlandpolder
In Bredene vond de plechtige ondertekening plaats van het raamakkoord voor de Oudlandpolder door 20 verschillende partners.
Bevindt zich in Bekkens / Bekken van de Brugse Polders / In de kijker
April 2018 – Eerste gebiedsgericht overleg voor de Gaverbeek
Het bekkensecretariaat bracht op 23 april 2018 de actoren in het stroomgebied van de Gaverbeek rond de tafel voor een eerste gebiedsgericht overleg. Door kennis en ervaring uit te wisselen en projecten en initiatieven bij elkaar te leggen, kunnen we meer bereiken. Daarom gaan we in het stroomgebied van de Gaverbeek voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Er is heel wat dynamiek en de waterbeheerders en andere instanties hebben verschillende projecten lopen voor minder wateroverlast en een betere waterkwaliteit.
Bevindt zich in Bekkens / Leiebekken / In de kijker
Mei 2018 - Bekkenbestuur Leiebekken
Bevindt zich in Bekkens / Leiebekken / In de kijker
Juli 2018 - De verziltingsproblematiek neemt toe in de kustpolders
Door de aanhoudende droogte dalen de waterpeilen in de waterlopen aanzienlijk. Door de warme temperaturen zelfs tot 1 cm per dag. Hierdoor zien we ook het zoutgehalte in de polderwaterlopen stijgen.
Bevindt zich in Bekkens / Bekken van de Brugse Polders / In de kijker

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.