Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home
19 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
4 april 2019 - Samen werken aan een klimaatrobuust waterbeheer in de Oudlandpolder
In Bredene vond de plechtige ondertekening plaats van het raamakkoord voor de Oudlandpolder door 20 verschillende partners.
Bevindt zich in Bekkens / Bekken van de Brugse Polders / In de kijker
Actuele waterschaarste- en droogtetoestand
Bevindt zich in Nieuws
April 2018 – Eerste gebiedsgericht overleg voor de Gaverbeek
Het bekkensecretariaat bracht op 23 april 2018 de actoren in het stroomgebied van de Gaverbeek rond de tafel voor een eerste gebiedsgericht overleg. Door kennis en ervaring uit te wisselen en projecten en initiatieven bij elkaar te leggen, kunnen we meer bereiken. Daarom gaan we in het stroomgebied van de Gaverbeek voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Er is heel wat dynamiek en de waterbeheerders en andere instanties hebben verschillende projecten lopen voor minder wateroverlast en een betere waterkwaliteit.
Bevindt zich in Bekkens / Leiebekken / In de kijker
Augustus 2018 - captatieverbod in IJzerbekken door aanhoudende droogte
Door de droge maanden mei, juni, juli en augustus daalden de waterpeilen in de waterlopen aanzienlijk. Hierdoor stijgt het zoutgehalte in de waterlopen, vooral in de polders. En neemt de kans op het voorkomen van schadelijke blauwalgen of cyanobacteriën toe. Ook de grondwaterstand daalt verder. De gouverneur besliste daarom op het crisisoverleg met alle betrokkenen om een captatieverbod aan te houden voor de onbevaarbare waterlopen.
Bevindt zich in Bekkens / IJzerbekken / In de kijker
Feb. 2016 - Wie is wie bij de waterbeheerders in het bekken van de Brugse Polders
Contactgegevens bij crisissituaties.
Bevindt zich in Bekkens / Bekken van de Brugse Polders / In de kijker
infokrant 'Water aan zet in de vallei van de Kleine Nete'
Met deze infokrant informeren wij u over de projecten binnen de vallei van de Kleine Nete van het Albertkanaal tot Lier en de lopende acties binnen het speerpuntgebied Molenbeek-Bollaak.
Bevindt zich in Bekkens / Netebekken / In de kijker
Juli 2017 - Zoutgehaltes in de polderwaterlopen zorgwekkend hoog
Ondanks de neerslag in juli is het normaal zomerpeil van de waterlopen in het IJzerbekken nog niet hersteld. Het captatieverbod werd dan ook verlengd (www.west-vlaanderen.be/waterschaarste). Een bijkomend probleem is het hoge zoutgehalte in het water.
Bevindt zich in Bekkens / IJzerbekken / In de kijker
Juli 2018 - De verziltingsproblematiek neemt toe in de kustpolders
Door de aanhoudende droogte dalen de waterpeilen in de waterlopen aanzienlijk. Door de warme temperaturen zelfs tot 1 cm per dag. Hierdoor zien we ook het zoutgehalte in de polderwaterlopen stijgen.
Bevindt zich in Bekkens / Bekken van de Brugse Polders / In de kijker
Juli 2018 - Oppompen vanuit onbevaarbare waterlopen verboden door droogte
Door de droge maanden mei, juni en juli daalden de waterpeilen in de waterlopen in het Leiebekken aanzienlijk. Door de warme temperaturen zelfs tot 1 cm per dag. Ook de grondwaterstand daalt verder. De gouverneurs beslisten daarom op het crisisoverleg met alle betrokkenen om een captatieverbod in te stellen voor de onbevaarbare waterlopen.
Bevindt zich in Bekkens / Leiebekken / In de kijker
Juli 2020 - Blue Deal bindt strijd aan tegen droogte
Bevindt zich in Nieuws

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.