Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Leiebekken > In de kijker

In de kijker

Jan. 2017 - Beveiliging Rosdambeek bijna klaar
De werken voor de afsluitconstructie en het pompstation aan de Rosdambeek zijn bijna klaar. Met dit project willen de provincie Oost-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV vermijden dat hoge waterstanden in de Leie het water in de Rosdambeek doen opstuwen, met overstromingen tot gevolg. Als alles goed verloopt, kan de constructie eind januari 2017 in gebruik genomen worden. Het project geeft uitvoering aan actie 6_I_048 van het bekkenspecifieke deel.
Jan. 2017 - Bekkensecretariaat organiseert erosiedag
Dat erosie een probleem is in het Leiebekken bleek nogmaals bij de wateroverlast van mei-juni. Door afspoeling van bodemmateriaal bij hevige regenbuien slibben rioleringen en grachten dicht. Ook voor landbouwers is het verlies van vruchtbare bodem een slechte zaak. De bekkensecretariaten Leiebekken en IJzerbekken organiseren daarom in samenwerking met Inagro en de VLM op 14 maart een erosiedag voor beleidsmakers, erosiegevoelige gemeenten en landbouworganisaties.
Jan. 2017 - Overstromingen mei en juni 2016 in kaart gebracht
Eind mei en begin juni trokken intense regenzones en onweersbuien over het Leiebekken. Vooral in de westelijke helft van het bekken zorgde dit voor kritieke waterstanden en wateroverlast. Het bekkensecretariaat contacteerde de getroffen gemeenten en bracht de overstromingen in kaart. Die informatie wordt gebruikt om overstromingskaarten te actualiseren, de watertoetskaart te verbeteren en modellen verder te ontwikkelen.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid