Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

26 partners tekenen charter voor Herk en Mombeek

De partners van het integraal project 'Herk & Mombeek' ondertekenden tijdens de Demerdag, op 30 september 2019, een charter waarmee ze hun engagementen voor het integraal waterbeheer in de vallei van Herk en Mombeek onderschrijven. In het charter staan maar liefst 34 grote en kleine actiepunten.

30 september 2019

 

Partners

  • de Herk & Mombeekgemeenten: Hasselt, Sint-Truiden, Tongeren, Kortessem, Diepenbeek, Alken, Heers, Borgloon, Wellen en Nieuwerkerken
  • het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren
  • het Bekkenbestuur van het Demerbekken
  • de provincie Limburg
  • watering De Herk
  • de Vlaamse administraties: VMM, VLM, ANB, het departement Landbouw en Visserij en het departement Omgeving
  • het middenveld: Boerenbond, Natuurpunt, Limburgs landschap, Limburgse milieukoepel en Landelijk Vlaanderen.

De tekst van het charter luidt als volgt:

"Samen ijveren we om de Herk- en Mombeekvallei te ontwikkelen als blauwgroene levensaders van Haspengouw en als voorbeeld van integraal waterbeleid. Het doel is om deze valleisystemen van bron tot monding te vrijwaren van verontreiniging en verder uit te bouwen als natuurlijke klimaatbuffers tegen verdroging, overstromingen en erosie. Deze klimaat robuuste valleisystemen zorgen hierbij tevens voor een aantrekkelijke leefomgeving zowel voor omwonende en bezoekers als voor plant- en diersoorten."

In het charter staan maar liefst 34 grote en kleine actiepunten. 

Raadpleeg het overzicht van de acties per gemeente.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.