Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > 2de Opvolging 'Globale evaluatie overstromingen' (2013)

2de Opvolging 'Globale evaluatie overstromingen' (2013)

Jaarlijks rapporteert de CIW over de uitvoering van het actieplan opgenomen in de globale evaluatie van de overstromingen. Dit document bevat de tweede rapportering.

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.