Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

realisaties 2022 - thema waterkwaliteit en ecologie

Een greep uit de voornaamste realisaties in 2022 voor het thema waterkwaliteit en ecologie:

  • het uitwerken van een afwegingskader (methodologierapport en handleiding) voor oeverzones (PG visievorming oeverzones, trekker: ANB)
  • het voorbereiden van een code van goede praktijk bij de technische aanpak van olieverontreiniging (PG aanpak olieverontreiniging, trekker: VMM)

  

  

Meer informatie en het volledige overzicht van de uitvoering van de taken in 2022 kan u hier raadplegen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.