Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

realisaties 2022 - thema water- en beleidsplanning

  Een greep uit de voornaamste realisaties in 2022 voor het thema water- en beleidsplanning:

  • in het kader van de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
    • het formuleren van een reactie bij het ontwerp van conceptnota De Grote Stroomversnelling
    • de bekendmaking van de definitieve stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 met in juli een eerste algemene bekendmaking, vnl. via de website en in oktober een 2de meer gerichte bekendmaking naar de betrokken actoren en stakeholders, de lokale besturen, de burger en naar de bezwaarindieners en adviesverleners (SSW, trekker: CIW-secr)
    • het rapporteren van de definitieve stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 aan de Europese Commissie (VMM)
  • de opmaak van het WUP 2021 (SSW, trekker: CIW-secr)
  • de organisatie van een werktafel over wateraudits/waterscans in het kader van de strategische planning waterbevoorrading (PG SPW, trekker: VMM)
  • het verder ontwikkelen van de sediment- en waterbodemverkenner (PG sedimentbeheerconcept, trekker: dep MOW)

  

  

Meer informatie en het volledige overzicht van de uitvoering van de taken in 2022 kan u hier raadplegen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.