Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep strategisch plan watervoorziening

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is stopgezet

(start: maart 2021 - stopgezet: vanaf 2023)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Kris Van Den Belt (VMM)

projectsecretaris: Adelheid Vanhille (VMM)


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

De projectgroep was bedoeld om de opmaak van een Strategische Planning voor de Waterbevoorrading te begeleiden (SPW).


realisaties van de projectgroep

realisaties

Organisatie van een werktafel over het instrument 'wateraudit'/waterscan.

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2022


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

/


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

De lopende initiatieven van de projectgroep worden via andere kanalen/processen verder gezet: VMM en CIW platform Circulair water.

  

  

strategisch plan waterbevoorrading

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.