Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep verfijnen meervraag SGBP3

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is afgerond

(start: februari 2021 - afgerond: september 2021)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Kor Van Hoof (VMM)

projectsecretaris: Stefan Kestens (VMM)


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

Aan de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 is een substantiële meerkost verbonden. Ter voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen werkte de projectgroep aan een verfijning van die meerkost en deed ze voorstellen naar financieringsopties voor de plannen.


realisaties van de projectgroep

realisaties

Verfijning van de meerkost voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 incl. financieringsopties. Dit werd doorvertaald in de definitieve stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2021


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

/


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

zie projectgroep financiering waterbeleid

  

  

de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.