Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep opmaak definitieve SGBP3

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is afgerond

(start: maart 2021 - afgerond: november 2021)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Veronique Van Den Langenbergh (VMM)

projectsecretaris: Ilke Dieltjes (VMM)


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

Deze projectgroep coördineerde het traject naar de definitieve ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Het ging om de verwerking van de opmerkingen en adviezen van het openbaar onderzoek, technische aanpassingen aan de plannen, de integratie van de Blue Deal, de doorvertaling van de resultaten van de CIW-managementdiscussies, de opmaak van het vaststellingsdossier, .... De projectgroep coördineerde ook de advisering van de plannen van de aangrenzende lidstaten en regio's.


realisaties van de projectgroep

realisaties

De afwerking van de definitieve ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 met het bijhorende maatregelenprogramma en geïntegreerd het overstromingsrisicobeheerplan, het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan en het sedimentbeheerconcept. (CIW 30 juni 2021)

De organisatie van verschillende toelichtingen en infomomenten tijdens het openbaar onderzoek.

De opmaak van de overwegingsdocumenten naar aanleiding van het openbaar onderzoek.

De coördinatie van de advisering van de stroomgebiedbeheerplannen van andere regio’s/lidstaten (Frankrijk: Artois-Picardie, Federaal SGBP, SGBP Nederland).

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2021


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

/


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

(nog) nvt

  

  

de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.