Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Projectgroep versterken landbouwbeleid-waterbeleid

   

status van de projectgroep

status

De projectgroep is momenteel on hold

(start: maart 2021)


projectleider en projectsecretaris van de projectgroep

projectleider en -secretaris

projectleider: Marie Verhassel (dep LV)

  


doelstellingen van de projectgroep

doelstellingen

De projectgroep verkent mogelijke synergieën en koppelkansen tussen beleidsinitiatieven van het landbouwbeleid en van het waterbeleid die de impact van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en sediment op de waterkwaliteit kunnen verminderen. Het gaat om voorstellen voor de definitieve ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen, maar ook op langere termijn.


realisaties van de projectgroep

realisaties

Werkprogramma inzake de engagementen vanuit landbouw. (CIW 30 juni 2021)

Dit programma werd geïntegreerd in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-227.

zie ook realisaties CIW Werkprogramma 2021


items in ontwikkeling binnen de projectgroep

in ontwikkeling

In het kader van het versterken van de afstemming tussen het landbouwbeleid en het waterbeleid wordt gewerkt aan een voorstel om de bijdrage van de landbouwsector aan het behalen van de goede ecologische toestand te concretiseren.


vervolgtraject van de projectgroep

vervolgtraject

(nog) nvt

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.