Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

1. Drooglegging bij herstellingswerken aan waterlopen

Wanneer bij herstellingswerken waterlooptrajecten (grotendeels) drooggelegd worden, is het visreddingsprotocol van toepassing en moet een natuurvergunning aangevraagd worden.

Of een drooglegging nodig is, kan afhangen van de weersomstandigheden en is niet altijd op voorhand geweten. Bovendien zijn in kleinere waterlopen soms geen vispopulaties aanwezig. Bestaat er voor die specifieke gevallen een kortere procedure?

Antwoord: Er bestaat geen kortere procedure. Wel kan een natuurvergunning voor meerdere jaren aangevraagd worden op basis van een beheerplan voor die trajecten waar het risico op drooglegging bij onderhoudswerken groot is.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.